Laerskool Garsfontein

Kontrole Vorm - 2024

VOLTOOI DIE VORM HIERONDER
EN ONS SAL U TERUG SKAKEL

"*" indicates required fields

KONTROLE VORM (Merk met 'n kruisie in die toepaslike blokkie.)
1. Is u ingelig aangaande die skoolgelde wat betaalbaar is?*
2. Is u ingelig oor u verpligting rondom die betaling van skoolgelde, tensy u daarvan vrygestel is?*
3. Is u ingelig oor u reg om aansoek te doen vir vrystelling van betaling van skoolgelde?*
4. Wil u vir hierdie vrystelling aansoek doen?*
5. Het u hulp nodig met die voltooiing van die aansoek?*
6. Indien u vir hierdie vrystelling wil aansoek doen, berus die onus by u om ‘n aansoekvorm by die finansieskantoor af te haal, volledig in te vul en terug te besorg aan finansies?*

ALGEMENE VRAE?

VOLTOOI DIE VORM HIERONDER
EN ONS SAL U TERUG SKAKEL

"*" indicates required fields

NAAM*