Laerskool Garsfontein

GARSIE HERALDIEK

VISIE

ONS STREEF DAARNA OM DIE TOONAANGEWENDE LAERSKOOL TE WEES WAT GEBALANSEERDE, INISIATIEF GEDREWE ONDERWYS EN BEGELEIDING AAN DIE KINDERS VAN DIE ALGEMENE BREËR GEMEENSKAP TE LEWER.

MISSIE

OM LEERLINGE DEUR OPVOEDENDE ONDERRIG TOT DIE GEBALANSEERDE VOLWASSENHEID TE BEGELEI.

DIE WAARDES WAT GEHANDHAAF GAAN WORD:

  • DIE HANDHAWING VAN ‘N EIESOORTIGE KULTUUR, GEBASEER OP CHRISTELIKE NORME.

  • DIE ONTWIKKELING VAN ’N VENNOOTSKAP TUSSEN OUERS EN ONDERWYSER TEN EINDE MEDE VERANTWOORDELIKHEID VAN KINDERS TE VERSEKER.

  • TOONAANGEWEND TE WEES DEUR INNOVERENDE OPTREDE EN MAKSIMALE BENUTTING VAN ALLE HULPBRONNE.

  • DIE STANDAARD VAN ONDERRIG EN BESTUUR VOORTDUREND TE VERHOOG DEUR DIE SKEPPING EN BENUTTING VAN GELEENTHEDE TOT DEELNAME EN ONTWIKKELING.

SKOOLWAPEN

SKOOLLIED

WOORDE EN MUSIEK DEUR
MNR. JOHAN JOUBERT

IN DIE GROOT OU JAKARANDASTAD
IS DAAR ‘N SKOOL SO TROTS EN FIER.
HIER WORD GEWERK DIE HELE DAG
DIT IS ONS PLIG; OOK ONS PLESIER.

OM TE STREEF NA BO EN OP TE KYK
NA ‘N HOM WAT OOR ONS WAAK
GELOOF, VERTROUE SAL NIE WYK
DIT IS VIR ONS ‘N LEWENSTAAK.

KOOR:
HOËR, ALTYD HOËR;
DIT IS ONS IDEAAL.
OM TE DIEN EN OOK TE LEWE
VIR ONS LAND EN VOLK EN TAAL.

SKOOLDRAG

KLEREWINKEL
GRIT IS DIE SKOOL SE KLEREVERSKAFFER EN U KAN HULLE AANLYNWINKEL BY HIERDIE SKAKEL BESOEK:
GEEN KONTANT IN WINKEL – SLEGS KAARTTRANSAKSIES
HULLE HET OOK ‘N KLEREWINKEL OP DIE SKOOLTERREIN
WAT TUSSEN DIE SNOEPIE EN KRIEKETNETTE GELEË IS

KONTAKNOMMER OP DIE TERREIN:
012 348 1269 | UITBREIDING: 2087

WINKELURE:
MAANDAE: 06:30 – 08:30 | 12:30 – 15:00
DINSDAE: 06:30 – 08:30 | 12:30 – 15:00
WOENSDAE: 06:30 – 08:30 | 15:00 – 18:00
DONDERDAE: 06:30 – 08:30 | 12:30 – 15:00
VRYDAE: 06:30 – 08:30 | 12:30 – 14:00

WAT DRA EK WAANEER?
Kliek hier om die Garsiebeeld oop te maak.
DISSIPLINE
Laai die Dissiplinebeleid hieronder af:
NASKOOLSENTRUM
Laai die naskool inskrywingsvorm hieronder af:

ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Laerskool Garsfontein se ondersteuningsdienste vervul die rol van die Skoolondersteuningspan (SOS).
Die doel van die leerderondersteuningspan is om leerlinge te ondersteun met skolastiese, emosionele en gedragsprobleme.
Die ondersteuningspan maak gebruik van ‘n oorsigtelike evaluasie om te bepaal waar die leerder ondersteuning benodig, waarna uitverwysings sal plaasvind.
Die evaluasies en terapie word by ons skool gedurende skoolure aangebied.

DIE LEERDERONDERSTEUNINGSKOMITEE (LOK)
BESTAAN UIT DIE VOLGENDE LEDE:

ONS SKOOL BIED OOK ARBEIDS-EN SPRAAKTERAPIE OP DIE SKOOLTERREIN AAN.
DIT WORD OP ‘N PRIVAATPRAKTYK BASIS AAN OUERS BESKIKBAAR GESTEL.

ARBEIDSTERAPIE:

Me. Serna Smit
012 997 3464
083 450 0149

SPRAAKTERAPIE:

Me. Elna Verhoef
083 656 7588

DIE ONDERSTEUNINGSPAN WIL GRAAG HULP AANBIED WAAR NODIG.
ONS GLO DAT ‘N GELUKKIGE LEERDER ‘N SUKSESVOLLE LEERDER IS.

SKOOLGELDE

GRAAD 1 – 7:

R24 000.00 PER LEERDER VIR 2024

(betaalbaar in 10 gelyke paaiemente)

BETALINGSDATUMS:

EENMALIG: VOLLE VEREFFENING VOOR OF OP 7 MAART 2024
(5% korting van toepaasing (verander na toepassing))

MAANDELIKS: 10 GELYKE PAAIEMENTE VOOR OF OP DIE SEWENDE VAN ELKE MAAND
MET DIE EERSTE BETALING VOOR OF OP 7 JANUARIE 2024.
EN DIE LAASTE BETALING 7 OKTOBER 2024.

OUERS KAN SKRIFTELIK AANSOEK DOEN OM DIE SKOOLGELDE OOR 11 MAANDE TE BETAAL. DIE VERSOEK MOET PER E-POS AAN [email protected] GESTUUR WORD.

DEBIETORDER

Kontak Me. E. Smit vir die
Debietorderopdragvorm.

[email protected]

KONTANT

Betaalbaar by die finansieskantoor.

Weens veiligheidsredes word hierdie metode ontmoedig.

KAARTFASILITEIT

Betaalbaar by die finansieskantoor.

Slegs VISA en MASTER kaarte word aanvaar.

ELEKTRONIES

ABSA bank:
Laerskool Garsfontein
Rekening nr.: 3490 146 570
Takkode: 632005
U verwysing: skoolrekeningnommer

AANSOEK OM VRYSTELLING VAN SKOOLGELD:

In terme van wetgewing en regulasie kan ‘n ouer aansoek doen om volle of gedeeltelike vrystelling van skoolgeld, indien u nie in staat is om skoolgeld te betaal nie.

Die formulering vir die kwytskelding word bepaal deur regulasie, soos deur wetgewing voorgeskryf, en word nie deur die beheerliggaam bepaal nie.

Indien ouers aansoek om skoolgeldvrystelling wil doen, sal die nodige aansoekvorms vanaf 24 Januarie 2024 by die finansieskantoor beskikbaar wees.

Dit kan by me. Elsabé Smit afgehaal word waarna dit deur die tesourier verder hanteer sal word.

ALGEMENE VRAE?

VOLTOOI DIE VORM HIERONDER
EN ONS SAL U TERUG SKAKEL

"*" indicates required fields

NAAM*